درباره ما

بهین نیروی فارس افتخار میزبانی شما بازدید کننده گرامی را دارد . فعالیت تخصصی این شرکت در زمینه برق خورشیدی در دو مدل 1-باتری دار مختص اماکن محروم از برق 2- بدون باتری شامل طرح های سرمایه گذاری برق ( خرید تضمینی دولتی ) می باشد . تماس مستقیم 09174367685